یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و ستاره شناسی 5/4/1384

سال 1109(1730) : ستاره شناس فرانسوی Charles Messier متولد شد.او شکارچی زبردست دنباله دارها بود،20 دنباله دارکشف کرد که 14 عدد آنها اجرام جدیدی بودند که هنوز به نام او هستند. او 103 جرم شبه دنباله دار را با عنوان Catalog of Nebulae and Star Clusters فهرست کرد. این فهرست امروزه معروفترین لیست اجرام غیر ستاره ای قابل رصد با تلسکوپهای کوچک است. بعدها با استفاده از دستنوشته های مسیه M104 تا M110 نیز به این مجموعه اضافه شد.

هیچ نظری موجود نیست: