چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،26/3/1384

پنجشنبه 26/3/1384 ،11:30 : مشتری در 0.4 درجه ای شمال ماه.اختفا از آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام جنوبی. اطلاعات بیشتر.

هیچ نظری موجود نیست: