چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و ستاره شناسی 25/3/1384

سال 1282(1903) : ستاره شناس آمریکایی Edward Emerson Barnard لکه سفیدی را روی سطح زحل رصد کرد.بعدها تعیین شد که این طوفان عظیم (3 برابر زمین) هر 30 سال روی میدهد. این دوره با تابستان نیمکره شمالی زحل همزمان است.
سال 1364(1985) : وگا 2 روی زهره نشست. این سفینه شوروی شامل یک کاوشگر دنباله دار هالی بور که در راه زهره از سفینه اصلی جدا شد.

هیچ نظری موجود نیست: