دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 23/3/1384

سال 1362(1983) : پایونیر 10 از مدار پلوتو گذشت و اولین ساخته انسان شد که سیارات منظومه شمسی را پشت سر گذاشت.تا 28 بهمن 1376 پایونیر 10 دور ترین ساخته دست بشر از خورشید بود تا اینکه ویجر 1 در این تاریخ از پایونیر 10 جلو زد. جهت حرکت پایونیر 10 در سوی صورت فلکی ثور است که تا دو میلیون سال دیگر به ستارههای ثور میرسد.

هیچ نظری موجود نیست: