چهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 2/4/1384

پنجشنبه ،2/4/1384 : ماه در حضیض. قطر زاویه ای ماه "13'33 و فاصله 359674 کیلومتر.
پنجشنبه ،2/4/1384 : زهره در 5 درجه ای جنوب بتا جوزا،پلوکس(قدر 1).

هیچ نظری موجود نیست: