دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 23/3/1384

سال 1362(1983) : پایونیر 10 از مدار پلوتو گذشت و اولین ساخته انسان شد که سیارات منظومه شمسی را پشت سر گذاشت.تا 28 بهمن 1376 پایونیر 10 دور ترین ساخته دست بشر از خورشید بود تا اینکه ویجر 1 در این تاریخ از پایونیر 10 جلو زد. جهت حرکت پایونیر 10 در سوی صورت فلکی ثور است که تا دو میلیون سال دیگر به ستارههای ثور میرسد.
ارسال یک نظر