دوشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۴

شاخه آماتوری چه کرده است ؟؟!

با گذشت بیش از سه سال از فعالیت شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، باشگاه نجوم تهران قصد دارد در طی گفتگویی با آقای دکتر منصور وصالی، سرپرست شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران به پرسشهایی که در پیش روی فعالیت های این مرکز به عنوان هماهنگ کننده نجوم آماتوری ایران وجود دارد، پاسخ دهند. در عین حال نقد هایی که به فعالیت های شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران وجود دارد نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از آنجایی که جلسه پرسش و پاسخ به صورت مکتوب انجام خواهد شد، خواهشمند است نقد و پرسشهای خود را در خصوص عملکرد شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، به نشانی پست الکترونیک info@tehranastro.com ارسال فرمایید. این جلسه برای باشگاه نجوم مهر ماه مورخ 27/7/1384 تنظیم شده است. ادامه خبر
به نقل از ParsSky

هیچ نظری موجود نیست: