شنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،23/7/1384

سال 1376 : سفینه آمریکایی-اروپایی-ایتالیایی ،کاسینی-هویگنس توسط موشک Titan IVB/Centaur به سوی زحل پرتاب شد.این سفینه برای بدست آوردن نیروی لازم تا زحل ،یک بار به دور زمین، دو بار به دور زهره و یک بار به دور مشتری گردید.

هیچ نظری موجود نیست: