شنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،24/7/1384

یکشنبه 24/7/1384 : دنباله دار C/2005 E2 (McNaught) از کنار خوشه M55 عبور میکند.
یکشنبه 24/7/1384 ،21:30 : زهره در 1.6 درجه ای شمال قلب العقرب.

هیچ نظری موجود نیست: