جمعه، مهر ۲۹، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،29/7/1384

سال 1302 : Deutsches Museum برلین اولین آسمان نمای(planetarium) تاریخ را افتتاح کرد.
سال 1346 :ستاره شناس و شیمیدان دانمارکی Ejnar Hertzsprung درگذشت. او بیشتر از روی نمودار Hertzsprung-Russell شناخته می شود. نموداری که برای طبقه بندی و شناخت سیر تحول ستاره ها اهمیت فراوانی دارد. Hertzsprung و ستاره شناس آمریکایی ،Henry Norris Russell جداگانه رابطه رنگ-قدر را تدوین کردند. Hertzsprung همچنین رابطه دوره تناوب-درخشندگی قیفاووسی ها که توسط Henrietta Leavitt کشف شده بود و از آن برای تعیین فاصله ابر ماژلانی کوچک کرده بود را کالیبره کرد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

SVW readers get a discount to Under the Radar November 16! I'll ...
SVW readers get a discount to Under the Radar November 16! I'll be one of the moderators along with Steve Fox, chief editor at Infoworld and Michael Copeland from Business 2.0 The lovely ladies of IDB Network ...
I have a home based business lead site. It pretty much covers home based business lead related stuff.

Don McCkendon