جمعه، مهر ۲۹، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،29/7/1384

سال 1302 : Deutsches Museum برلین اولین آسمان نمای(planetarium) تاریخ را افتتاح کرد.
سال 1346 :ستاره شناس و شیمیدان دانمارکی Ejnar Hertzsprung درگذشت. او بیشتر از روی نمودار Hertzsprung-Russell شناخته می شود. نموداری که برای طبقه بندی و شناخت سیر تحول ستاره ها اهمیت فراوانی دارد. Hertzsprung و ستاره شناس آمریکایی ،Henry Norris Russell جداگانه رابطه رنگ-قدر را تدوین کردند. Hertzsprung همچنین رابطه دوره تناوب-درخشندگی قیفاووسی ها که توسط Henrietta Leavitt کشف شده بود و از آن برای تعیین فاصله ابر ماژلانی کوچک کرده بود را کالیبره کرد.

هیچ نظری موجود نیست: