یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی؛27/7/1384

سال 1361 : اولین رصد دنباله دار هالی برای ظهور مجددش در سال 1365.
سال 1382 : فضانورد چینی، Yang Liwei پس از 21 ساعت حضور در مدار زمین به سلانت فرود آمد و چین اولین ماموریت فضایی سرنشین دار خود را با موفقیت به پایان رساند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I need someone to work at home making $10 - $50 hr. All you need to do is visit my website to sign-up.

Come and check it out if you get time :-)