یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی؛27/7/1384

سال 1361 : اولین رصد دنباله دار هالی برای ظهور مجددش در سال 1365.
سال 1382 : فضانورد چینی، Yang Liwei پس از 21 ساعت حضور در مدار زمین به سلانت فرود آمد و چین اولین ماموریت فضایی سرنشین دار خود را با موفقیت به پایان رساند.

هیچ نظری موجود نیست: