پنجشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،21/7/1384

سال 969 : اختفا مریخ توسط زهره. بر اساس محاسبات این اختفا از نیمکره جنوبی قابل رویت بوده ولی هیچ گزارسی در این زمینه وجود ندارد.
سال 1038 : ستاره شناس هلندی Christiaan Huygens اولین طرحها از سطح مریخ را ترسیم کرد. این طرحها(اسکچها) هنوز موجودند.

هیچ نظری موجود نیست: