چهارشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۴

آنالما

دومین عکس آنالما رو هم امروز تموم کردیم. نتیجه کامل نبود. 1-2 مورد جابجایی داشتیم. از 10 روز دیگه سومین آنالما رو شروع میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: