چهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 2/6/1384

سال 1368 : ویجر 2 از کنار آخرین سیاره مسیرش ،نپتون با فاصله 5000 کیلومتری گذشت. به تعداد اقمار نپتون 6 عدد اضافه شد و به 8 رسید. سریعترین بادهای منظومه شمسی نیز با سرعت 2000 کیلومتر در ساعت بر سطح نپتون کشف شد.

هیچ نظری موجود نیست: