سه‌شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،9/6/1384

چهارشنبه 9/6/1384 : عطارد در حضیض.
چهارشنبه 9/6/1384 : زهره در گره صعودی.
چهارشنبه 9/6/1384 ،21:30 : زحل در 5 درجه ای جنوب ماه.

هیچ نظری موجود نیست: