پنجشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی، 3/6/1384

سال 1098 : مریخ به نزدیکترین فاصله از زمین رسید. دو روز فبل از مقابله مریخ. در این حالت مریه بسیار درخشان شده بود که پیشگویان آنرا نحس دانسته بودند. این رخداد تا سال 2003 تکرار نشد.
سال 1201 : ویلیام هرشل درگذشت.او کاشف اورانوس و دو قمرش تایتان و اوبرون بود.او همچنین کاشف کلاهک های یخی مرخ و تشعشع مادون قرمز و میماس و انسلادوی اقمار زحل بود.او همچنین هزاران ستاره دوگانه و 2514 جرم ژرف را فهرست کرد.بعدها The General Cataloge of Nebulae" توسط L.E.Dreyer در سال 1267 توسعه دادده شد تا به NGC معروف شد.
سال 1341 : اتحاد جماهیر شوروی ماموریت بدون سرنشینی را به مقصد زهره شروع کرد که نا موفق ماند و ار مدار زمین خارج نشد.
سال 1360 : ویجر 2 از کنار زهره به مقصد اورانوس گذشت. ویجر 2 از ارتفاع 41000 کیلومتری ابرهای زحل گذشت. عکسهای ارسالی منجر به کشف Pan فمر جدید زحل شد که مدار آن در شکاف انکه قرار داشت.

هیچ نظری موجود نیست: