چهارشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 10/6/1384

پنجشنبه 10/6/1384 ،7:30 : اورانوس ( قدر 5.7،قطرزاویه ای 3.7 ثانیه قوسی) در مقابله.
پنجشنبه 10/6/1384 ،7:30 : ماه در اوج.قطر زاویه ای 29دقیقه و 25ثانیه و فاصمه از زمین 406213 کیلومتر.

هیچ نظری موجود نیست: