سه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،19/5/1384

چهارشنبه 19/5/1384،12:30 : مشتری در 1.3 درجه ای شمال ماه. اختفا از اقیانوس هند جنوبی و بخشی از جنوبگان.

هیچ نظری موجود نیست: