سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 7/2/1384

چهارشنبه 7/2/1384 ،03:30 : قلب العقرب (قدر 1/1 ) در 7/0 درجه ای ماه. اختفا قابل رویت از آسیای شرقی ،آفریقای شمال شرقی ،بخش زیادی از اروپا و قسمتی از بریتانیا. اطلاعات بیشتر.
به نظر اطلاعات بالا کمی اشکال داره!! از اینجا اطلاعات درست را بگیرید.

هیچ نظری موجود نیست: