پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 1/2/1384

سال 1377(1998) - کاسینی-هویگنس اولین گردش به دور زهره (از دو گردش) را برای بدست آوردن شتاب لازم برای رسیدن به زحل را انجام داد. این سفینه از گردش دور زمین و مشتری نیز برای بدست آوردن شتاب لازم برای رسیدن به زحل استفاده کرد.
سال 1381(2002) - زبانه های قدرتمند خورشیدی به سیستمهای تامین نیرو و ارتباطات سفینه نوزومی مریخ ژاپنیها آسیب رساند.تمام تلاشها برای جهت دهی سفینه به مدار مناسب با شکست مواجه شد و سفینه در تاریخ 18 آذر ماه 1382 رها شد. سفینه به سوی مریخ رفته و وارد مدارهلیوسنتریک 2 ساله ای شد.

هیچ نظری موجود نیست: