پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۴

آسمان امروز و فردا 1/2/1384

امروز1/2/1384 : عطارد در اوج.
فردا 2/2/1384 ، 14:30 : اوج بارش شلیاقی. این بارش از 26 فروردین تا 4 اردی بهشت فعال بوده و با 20-15 شهاب در ساعت بارش ضعیفی است. مولد این بارش دنباله دارThatcher است که با دوره تناوب 415 سال دنباله بلند دوره ای محسوب می شود. بارش امسال تحت تاثیر نورانیت شدید ماه نیز می باشد.
فردا 2/2/1384 : مریخ در 1/1 درجه ای شمال ستاره دلتا جدی(قدر 3).
فردا 2/2/1384 ، 22:30 : مشتری در 6/0 درجه ای شمال ماه (ساعت 18:00). اختفا از بخشی از جنوبگان ، بخشهای جنوبی اقیانوس هند و نیمه جنوبی آفریقا قابل رویت است.برای جزئیات بیشتر

هیچ نظری موجود نیست: