جمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 10/2/1384

شنبه 10/2/1384 ،01:30 : حداکثر لیبراسیون ماه 6.8 درجه.
شنبه 10/2/1384 : اورانوس (قدر 5.9) در 1.7 درجه ای ستاره لاندا(Lambda) دلو(قدر 4).

هیچ نظری موجود نیست: