شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۴

طراح سوالات المپیاد نجوم

این طراح سوالات المپیاد خیلی سبک سوالاش آشناس فکر کنم دکتر میر ترابی باشه.
حتی اگر ایشون نباشن باید یه منجم حرفه ای باشه!!!!
ارسال یک نظر