یکشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۶

اروم گردي

هفته گذشته، چند جاي ديدني اروميه رو كه از دور فقط ديده بودمشون و امكان وارد شدن بهشون قبلن وجود نداشت رو از نزديك ديدم.

اول سه گنبد،

توضيحات بالا كامله، فقط اضافه كنم كه وجه تسميه نام اين بنا، 3 گنبديه كه تو ساختمان وجود داره، يكي به عنوان سقف سردابه، يكي به عنوان سقف اطاق مقبره و ديگري به عنوان بام بنا( به نقل از راهنماي بنا). همچنين محوطه اطراف بنا كه مخروبه بود،چمن كاري و سنگفرش شده كه اميدوارم اهالي خرابش نكنن. بنا بگفته همون راهنما، محوطه و بنا محلي براي همه گونه شيطنت و آتش افروزي بچه هاي محله!

جاي پنجه هاي بالا به گفته راهنما متعلق به معمارهاي بنا بوده كه به عنوان مهر استفاده شده(و همه دست چپ). در ضمن گچ كاري فعلي بنا جديده و تنها چند قسمت كوچك سياه رنگ( به دليل آتش افروزهايي كه در داخل بنا انجام شده) از از گچبري قديم بنا باقي مونده!

هیچ نظری موجود نیست: