سه‌شنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۶

رصد ستاره هاي متغير

ستاره هاي متغير ، ستاره هايي هستند كه درخشندگي شان تغيير مي كند ( منظور از تغيير درخشندگي « چشمك » زدن ستاره نيست ) . تا كنون بيش از 000/30 ستارة متغير كشف شده است . اختر شناسان آماتور معمولن علاقة زيادي به رصد اين گونه ستاره ها دارند و اينكار را با نظم فراوان انجام مي دهند .
يكي از مناسب ترين ستاره هاي متغير براي رصد با چشم غير مسلح ( يا دوربين كوچك ) ، ستارة دلتا ( δ ) – قيفاووس(Cephei) است . صورت فلكي قيفاووس از صورت هاي فلكي دور قطبي است و شكل ظاهريش شباهت به خانه دارد و به سادگي مي توانيد ميان صورت هاي فلكي دب اصغر(Ursa-Minor) و ذات الكرسي(Cassiopeia) آن را بيابيد . دلتا – قيفاووس ، سردستة گروهي از متغير هاست كه به متغيرهاي قيفاووسي مشهورند . اين گونه ستاره ها به آرامي مي تپند ( يعني به طور منظم منبسط و منقبض مي شوند ) و دليل تغيير درخشندگي شان ، تغيير اندازة ستاره است . قدر اين ستاره به صورت تناوبي با دوره اي 37/5 روزه از 5/3 تا 4/4 تغيير مي كند . براي آنكه بتوانيد تغييرات درخشندگي آن را بهتر تشخيص دهيد ، بايد آن را با ستاره هاي ديگر ِصورت فلكي ، كه درخشندگي شان ثابت است ، مقايسه كرد . ستاره هاي مناسب براي اين كار ، زتا و اپسيلون قيفاووس هستند كه به ترتيب قدرشان 6/3 و 2/4 است . با استفاده از شكل ، ستاره هاي گفته شده را در آسمان بيابيد و سعي كنيد تا حدود سه هفته هر شب آن ها را رصد كنيد . اگر اين كار را به همراه ساير دوستانتان انجام دهيد ، مي توانيد از تخمين هاي زده شده ميانگين بگيريد تا خطاي كار كمتر شود . تخمين قدر ، كاري است كه با تمرين زياد مي توانيد با دقت خوبي از عهده اش برآييد .
ميانگين بگيريد تا خطاي كار كمتر شود . تخمين قدر ، كاري است كه با تمرين زياد مي توانيد با دقت خوبي از عهده اش برآييد . تمام مشخصات رصد و قدر تخميني دلتا – قيفاووس را در برگه هاي ثبت رصد بنويسيد و تاريخ و ساعت را در آن قيد كنيد . پس از آنكه چندين روز اين كار را تكرار كرديد ، مي توانيد منحني تغييرات درخشندگي اين ستاره را براي خود رسم كنيد . محور عمودي ، قدر ستاره است كه بايد با دقتي حدود يك دهم ، آن را تخمين بزنيد . از روي اين منحني مي توانيد دورة تناوب درخشندگي ستارة دلتا – قيفاووس را به طور تقريبي تعيين كنيد

هیچ نظری موجود نیست: