دوشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۶

Tess

آقا اين فيلم عجب فيلميه! هرچي بگم كم گفتم. ايمان آوردم ديگه به كارهاي پولانسكي.

هیچ نظری موجود نیست: