دوشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۵

چهارشنبه سوري

مي مرديد 25 سال پيش اين كارو مي كرديد؟ اين همه باعث تغيير سبك برگزاري چهارشنبه سوري نمي شديد؟ اين همه هزينه مادي و معنوي بيخود براي ملت درست نمي كرديد؟

هیچ نظری موجود نیست: