جمعه، تیر ۲۳، ۱۳۸۵

باشگاه نجوم

اولین جلسه باشگاه نجوم ارومیه به میمنت و مبارکی 22 تیر ماه، ساعت 1730 تا 1900 در خانه جوان ارومیه برگزار شد. جلسه با صحبتهای هادی طباطبایی در مورد تکنیکهای رصدی و آماده شدن برای رصد آغاز شد(حدود 1 ساعت). سپس توضیحاتی در مورد انجمن نجوم اولدوز و برنامه باشگاه داده شد. تاکید بر جدایی باشگاه از اولدوز بخش اصلی این ماجرا بود. تاکید شد که جلسه بعدی از کارهای افراد شرکت کننده استفاده شود که به نظر عملی می آمد. صحبتهایی نیز درباره فعالیتهای عمومی سازی نجوم شد که بعضی از دوستان از کانال آشنایانشان در مراکز گوناگون پی گیری خواهند کرد. در مورد قطعه زمینی که شورای شهر در اختیار اولدوز گذاشته نیز پی گیری انجام خواهد شد تا تملیک و سپس با ساختمان تعویض شود. به نظرم اگر بتوانیم نجوم را به میان مردم ارومیه ببریم با اقبال خوبی مواجه شود و باشگاه بهتر و پر جمعیت تر برگزار شود. تا فراموش نشده، افراد حاضر 12 مرد و 8 زن بودند.

هیچ نظری موجود نیست: