یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۷

خداحافظی با درخش ایریدیوم

مدت زیادی تا خداحافاظی با درخش ایریدیوم باقی نمانده. این ماهواره ها تا پایان سال ۲۰۱۸ فعال خواهند بود و سپس با ماهواره های جدید که ایجاد درخش نمیکنند جایگزین خواهند شد.
البته همین الان دیگر محاسبات سایتها برای مکان و قدر درخشهای ایریدیم بسیار کم دقت شده و دیدن درخشهای ایریدیوم مشکل.

هیچ نظری موجود نیست: