چهارشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۹

رونمایی از منشور کوروش

احمدي‌نژاد در موزه ملي ايران:
رونمايي از منشور كوروش تأكيد مجدد بر ارزش‌هاي مورد نياز بشر است
خبرگزاري فارس: رئيس جمهور گفت: سخن گفتن از ايران، سخن گفتن از موجوديت انسان در زمين و سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌هاي انساني و الهي، خداپرستي، عدالت، عشق و فداكاري است.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور عصر امروز يكشنبه در آيين رونمايي از منشور كوروش كه در موزه ملي ايران برگزار شد، اين مراسم را يك جلسه تاريخي دانست كه همه تاريخ، ملت‌ها، آزادگان، عدالتخواهان، موحدان جهان و انسان‌هاي بزرگ تاريخ را به هم پيوند مي‌دهد.
وي منشور كوروش را منشور عشق و كوروش را شاه جهان توصيف كرد و افزود: عناصر تنيده شده در منشور كوروش همه دل‌ها، ‌انديشه‌هاي پاك و ارزش‌هاي الهي و انساني را به هم گره مي‌زند.
رئيس جمهور منشور كوروش را يك معيار بسيار ارزشمند براي ارزيابي‌هاي تاريخي و عملكرد سياستمداران و حاكمان تاريخ و تأكيدي بر آزادگي و آزادي دانست و در ادامه با قرائت بخش‌هايي از اين منشور تأكيد كرد: كوروش در اين منشور مي‌گويد هر كس كه مرا به پادشاهي خود قبول كند يا نكند و هر گاه كه مرا پادشاه خود بداند، من براي سلطنت بر آنان مبادرت به جنگ نخواهم كرد.
احمدي‌نژاد منشور كوروش را تأكيدي بر آزادي انديشه و تفكر و آزادي انتخاب انسان‌ها خواند و ادامه داد:‌ در اين منشور آمده است كه همگان در سرزمين من كه همه جهان است در انتخاب انديشه و عقيده آزاد هستند.
وي منشور كوروش را منشور آزادي توصيف كرد و افزود:‌ وقتي كوروش سرزميني را فتح مي‌كند براي حقوق مردم، دارايي‌‌ها و موجوديت مردم و شخصيت مردمان سرزمين فتح شده كمال احترام را قائل است و هيچ فرقي بين آنان و حاكمان قرار نمي‌دهد.
رئيس جمهور اين منشور را حقيقت يگانه پرستي عنوان كرد و ادامه داد: حركت كوروش براي فتح بابل در حقيقت براي دفاع از قوم يگانه پرست آن روز يعني پيروان حضرت موسي (ع) بود؛ همانان كه امروز آنها را يهودي مي‌نامند و كوروش براي نجات يگانه پرستاني كه در چنگال ظالمان بودند حركت كرد و بعد از فتح بابل، فرمان آزادي انديشه و عقيده را صادر كرد؛ همان چيزي كه همه پيامبران و يگانه پرستان آن را فرياد مي‌زدند.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه انتخاب يگانه‌پرستي جز با ميل و اشتياق و داوطلبانه صورت نمي‌گيرد، منشور كوروش را منشور مبارزه با ستم و ظلم دانست و خاطرنشان كرد: كوروش در اين منشور مي‌گويد من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه يعني همه جهان هستم نمي‌گذارم كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد من حق وي را از مظلوم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگران را مجازات خواهم كرد و تا روزي كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت كسي مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به هر نحو ديگري بدون پرداخت بهاي آن يا جلب رضايت صاحب مال تصرف كند.
وي منشور كوروش را منشور دفاع از مظلومين و ايستادگي در برابر ظالمان و لغو سلطه انسان بر انسان و به بيگاري كشيدن انسان و برده‌داري خواند و در ادامه به قرائت بخش‌هايي از منشور كوروش در اين زمينه پرداخت.
رئيس جمهور اين منشور را منشور احترام به كرامت انسان‌ها و حقوق پايه و اساسي انسان‌ها ذكر كرد و گفت: در اين منشور، كوروش مي‌گويد هر كس هر شغلي را كه ميل دارد مي‌تواند انتخاب كند و به هر نحوي كه مايل است مي‌تواند به مصرف برساند مشروط بر اينكه به حقوق ديگران لطمه‌اي نزند و هر كس در هر نقطه‌اي از سرزمين من مي‌تواند مسكن بگزيند و زندگي كند.
احمدي‌نژاد رونمايي از منشور كوروش را تأكيد مجددي بر ارزش‌ها و اصولي كه بشر امروز به شدت به آن نيازمند است، دانست و با اشاره به تحولات روز صحنه جهاني خاطرنشان كرد: امروز بيش از هميشه تاريخ به يگانه پرستي و احترام به انسان‌ها و كرامت انسان‌ها و به رسميت شناختن حقوق انسان‌ها و ملت‌ها، مقابله با ظلم و ستمگري و دفاع از مظلوم نياز داريم و متأسفانه سازمان‌هاي حاكم بر جهان و مديريت مسلط بر جهان قادر به تأمين آن نيست و جلسه امروز هشدار و بيدارباشي به همه حاكمان، مديران و مدعيان است كه اگر مي‌خواهند در آنان جاويد بمانند، راه اين است.
وي جلسه امروز را تأكيدي بر عظمت و عزت ايران دانست و تأكيد كرد: همه توجه دارند كه سخن از ايران سخن از يك جغرافيا و يك نژاد و يك قوم نيست بلكه سخن از موجوديت انسان در زمين و سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌هاي انساني و الهي، خداپرستي، عدالت، عشق و فداكاري است و ملت ايران در طول تاريخ پرچمدار ارزش‌هاي متعالي بودند.
به گفته رئيس جمهور، ملت ايران همواره يك ملت موحد و عدالتخواه بوده و در طول تاريخ به ساير ملت‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم انساني و الهي ملت‌ها احترام گذاشته و همواره مدافع مظلومان و ياور آنان و در نقطه مقابل ستمگران تاريخ بوده و و در غم و شادي ملت‌ها شريك بوده است و از اين سرزمين همواره انديشه انساني الهي، عشق و عرفان و احساس همبستگي با ملت‌ها و عدالت منتشر شده است.
احمدي‌نژاد افزود: اين جلسه و رونمايي از منشور كوروش تأكيدي است بر همه توانمندي‌هاي ملت ايران كه در طول تاريخ با سخاوتمندي در اختيار همه ملت‌ها قرار گرفته و ملت ايران همواره داشته هاي علمي، فرهنگي، انساني هنري و مادي خود را با انصاف و از سر عشق و محبت با ساير ملت‌ها تقسيم كرده است و امروز در دنيا موزه‌اي نيست كه آثار برجسته‌اي از فرهنگ و هنر و انديشه ناب ايراني در آنجا جلوه‌گر و سرافراز نباشد.
رئيس جمهور خطاب به كساني كه تصور مي‌كنند با هياهو و برخي اقدامات سخيف و پيش پا افتاده مي‌توانند مانع شكوفايي ملت ايران شوند، تأكيد كرد: ملت ايران كه همواره موحد و پرچمدار عدالت بوده و با اختيار و آگاهي و در كمال آزادي دين كامل و كامل دين را از سرچشمه اصلي آن يعني پيامبر گرامي اسلام و خاندان مكرمش دريافت كرده و همواره موجوديت خود را براي شكوفايي و بالندگي ارزش‌هاي الهي نهفته در دين اسلام فدا كرده، امروز بيدار است و حركت عمومي ملت ايران براي بازيابي هويت اصيل الهي و انساني و عدالتخواهي ادامه دارد و كاروان حركت ملت ايران به سمت باز آفريني تمدني نوين براي همه بشريت كه به يگانه پرستي و عدالت و حق استوار است به راه افتاده است و هيچ قدرتي در عالم قادر نيست در برابر حركت اين كاروان مانعي ايجاد كند.
احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: خيال نكنند كه ملت ايران علف هرز روييده در سرزمين ديگران است كه با يك باد و يا يك حركت ريشه كن شود بلكه ملت ايران درخت تناوري است كه ريشه در اعماق زمين دارد و چند هزار ساله است و انديشه او سر به آسمان مي‌سايد و پيام آور صلح، دوستي، عشق و برادري براي همه ملت‌هاست.
وي خاطرنشان كرد: پيام اين جلسه دعوت همگان به ارزش‌هاي الهي و ميعاد و موعود مشترك همه انبياء، صالحان و آزادگان جهان است و بشريت امروز بيش از گذشته و به شدت نيازمند بازگشت به خويشتن و برپايي عدالت و سعادت است؛‌ همانكه پيامبران پرچمدار آن بودند و در عصر ما آن موعود، به همراه حضرت عيسي خواهد آمد و اين آرزوي تاريخي به اتفاق صالحان محقق خواهد كرد.
رئيس جمهور در پايان رونمايي از منشور كوروش را به همه حضار، ملت‌هاي جهان و عدالتخواهان تبريك گفت و از حميد بقايي، رئيس موزه بريتانيا و رئيس بخش خاورميانه اين موزه تشكر و ابراز اميدواري كرد كه اين اقدام، آغاز يك همكاري گسترده و همه جانبه و مستمر در زمينه‌هاي گوناگون باشد.

هیچ نظری موجود نیست: