یکشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۹

عکاسی نجومی برای آماتورها

ده سال پیش کتاب Astrophotography for the amateur را ترجمه کردم. قرار شد بعد از ویرایش چاپ شود که من رفتم خدمت وظیفه و بعدش هم آمدم ارومیه و موضوع از اولویت خارج شد. بارها با دوستان برای ویرایش و چاپش صحبت کردم اما کار به نتیجه نرسید. با همه گیری عکاسی دیجیتال نجومی هم کتاب ارزش اولیه خودرا از دست داد. اکنون فقط محض آشنایی مقدماتی با عکاسی نجومی این متن خام را منتشر می کنم، امیدوارم به کارتان بیاید.
تاکید می کنم متن مشکلات ادبی و علمی فراوانی دارد، حتمن در مواردی که نیاز می بینید آنرا با متن اصلی مقایسه کنید. عکسها را هم می توانید در متن اصلی بیابید.
دانلود از پرشین گیگ (حجم حدود 8 مگابایت)
فقط امیدوارم راهزنهای اینترنتی دیرتر دستشان به اینجا برسد.

۱ نظر:

nakiyarabbani گفت...

Before you realize it, an hour, then another hour, then another hour, will cross by before your very eyes. House of Fun is one of the best free-to-play slots expertise on the web. There aren't any free slot platforms that offer more premium video games, more bonuses, more free forex, and more ways to lay again, relax, and let the rolling of the reels cleared the path path of|in direction of} leisure. House of Fun is nice way|a good way|an effective 파라오 카지노 도메인 way} to enjoy the excitement, suspense and fun of on line casino slot machine video games. You can play all the video games at no cost right now, straight out of your browser, no want to attend for a download.