شنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۹

ژاپنی ها بادبانهای خوردشیدیشان را افراشتند!تصاویر و اطلاعات جدید منتشر شده از بادبان خورشیدی ایکاروس (IKAROS) نشان از افراشته شدن موفقیت آمیز و تولید نیروز از سوی آن است. از زمان پرتاب آن در 31 اردی بهشت 89 آژانس اکتشافهای فضایی ژاپن (JAXA), با پشتکار فراوان و مداوم سیستمهای گوناگون ایکاروس را پیش از افراشتن بادبان, که روندی بسیار کندست, می آزمود. ژاکسا 13 خرداد شروع به گشودن بادبان کرد. پیش از اجرای روند هر مرحله, آنرا به دقت تحلیل کرده و سپس آنرا اجرا می کردند.دیروز ژاکسا عکسی از بادبان نیمه افراشته (عکس زیر) منتظر کرد و اطلاعاتی هم جز وضعیت بادبان ارانه نداد. اما امروز تایید کرده که بادبان کاملن گشوده شده و آغاز به تتولید نیرو کرده. ایکاروس در 7.7فاصله میلیون کیلومتری زمینست.

در تصویر بالا مهار (Harness), اتصال الکتریکی بین پوسته بادبان و بدنه اصلی سفینه ست.

 و اکنون زمان آزمایش اصلی بادبان خورشیدی ست. آیا این بادبان می تواند سفینه را هدایت کند؟

ژاکسا به مطبوعات گفته که وضعیت نیروی تولیدی در سلولهای خورشیدی بادبان, شتابی که سفینه از فشار فوتونها بر بادبان بدست می آورد را اندازی گیری و نظارت کرده تا تنظیم مدار ناشی از این شتاب را تایید کند. ژاکسا امیدوار است به فن آوری نوینی برای هدایت و پیشرانه سفینه های فضایی توسط بادبان خورشیدی دست یابد.

مقصد ایکاروس زهره است و همه منتظرند دقت و سرعت رسیدنش را به زهره بفهمند!


منبع

هیچ نظری موجود نیست: