یکشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۷

برنامه شبهاي رصدي پاييز

شب اول : جمعه 19 مهرماه
شب دوم : جمعه 17 آبان ماه
شب سوم : جمعه 15 آذر ماه

برنامه بعد از غروب آفتاب (همزمان با اذان مغرب) آغاز مي شود و تا 2 ساعت بعد از اذان امتداد دارد. محل برگزاري هم انتهاي پارك جنگلي در كنار آخرين سوله است.

همراه تعدادي از دوستان گروه نجوم آسمان شب اروميه را راه اندازي كرديم و اين برنامه ها تحت نام اين گروه برگزار خواهد شد.
براي اينكه در جريان اين برنامه ها و بقيه برنامه هاي احتمالي قرار بگيريد مي توانيد در بخش نظرات ايميلتان را بنويسيد يا برايم ايميل بزنيد تا از چند و چون ماجرا با خبرتان كنم.

هیچ نظری موجود نیست: