یکشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۷

گزارش برنامه هاي رصدي تابستان

از ابتداي تابستان 87 تصميم گرفتم ماهيانه يك شب رصدي براي علاقمند كردن عموم به نجوم و بالا بردن سطح دانسته هاي رصدي دانش آموزان نجوم اروميه برگزار كنم. اين برنامه ها به شرح زير برگزار شدند.
شب اول : پنجشنبه 20 تير ماه
شب دوم : پنجشنبه 17 مرداد ماه
شب سوم : پنجشنبه 14 شهريور ماه

برنامه ها در محل پارك جنگلي اروميه و پس از غروب آتاب برگزار شدند.
اولين شب رصدي همراه با نمايشگاه بسيار شلوغي در پارك جنگلي بود. هرچند دسترسي بعضي از علاقمندان به خاطر ترافيك سنگين ميسر نشد ولي برنامه با توجه به حضور افرادي كه براي بازديد از نمايشگاه در محل بودند خوب اجرا شد.
شب دوم رصدي هم با حضور گرم علاقمندان خوب برگزار شد. در شبهاي اول و دوم رصدي خانم احمدزاده نيز با تلسكوپ 80 ميليمتر شكستي خود مرا همراهي كرد.
شب سوم رصدي بعضي ديگر از دوستان، آقايان محمد ولي زاده (8 اينچ بازتابي)و فرج زاده (80 ميليمتر شكستي)نيز تلسكوپهاي خود را همراه تلسكوپ من كردند و برنامه با استقبال بيشتري برگزار شد.

در اين برنامه ها ماه و زحل و مشتري رصد شدند( زحل در برنامه اول فقط). به شكل بسيار گذرايي هم صورتهاي فلكي تابستان رصد شد.

همچنين در تاريخ 11 مرداد ماه در محل پارك اللر باغي كسوف را رصد كرديم.
از پيشنهادات و انتقادات تمام علاقمندان خوشحال خواهم شد.

هیچ نظری موجود نیست: