پنجشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۷

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street


به نظرم فقط از نظر بصري ارزش يك بار ديدن رو داشت. قبل از ديدن فيلم فكر مي كردم بيشتر تاثير بگذاره رويم ولي اينطور نبود.

هیچ نظری موجود نیست: