دوشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۷

فيلم

اين بخش فيلمهايي كه ديده ام رو مي خوام بردارم از اين بغل. هم لوسه هم به درد نخور. به جاش موضوع فيلم رو روش كار كنم تا جايي مرتبتر آرشيو بشه فيلمها! شايدم گذاشتم موندو روي اين هم كار كردم.

هیچ نظری موجود نیست: