دوشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۴

یاد

حدود 3 سال پیش بود که آموزشی بودم. نیروی دریایی ،پایگاه دریایی سیرجان. موقع ضربه 4 زدن یه چیزی می خوندیم. همه بچه ها دوست د اشتنش.
یک شب نیمه شب
از سی - 130
بیرون پریدم
چترم وا نشد
کمکی کشیم
به زمین رسیدم
دشمن رو دیدم
خنجر کشیدم
سینه اش دریدم
گفتم دشمن ،
گفتم مزدور،
اینجا ایران است
بیشه شیران است
نیروی دریایی ،
در دریا چون نهنگ
در هوا چون عقاب
در زمین چون پلنگ
می درّد ، می غرّد ،
سازش نمی پذیرد.

هیچ نظری موجود نیست: