جمعه، دی ۲۳، ۱۳۸۴

گوشه ای از تاریخ نجوم و فضانوری ،امروز 23 دی ماه 1384

سال 989(شمسی) - 1610(میلادی) : ستاره شناس ایتالیایی Galileo Galilei چهارمین و بزرگترین قمر مشتری را کشف کرد. او سه قمر دیگر Callisto و Io, Europa را 6 شب پیش کشف کرده بود. گالیله آنها را J1, J2, J3 و J4 نامید. چند شب بعد این اقمار توسط ستاره شناس هلندی Simon Marius دوباره و مستقل از گالیله کشف شدند. ماریوس آنها را به نام پسران و دختران خدایان یونان باستان Io, Europa, Callisto و Ganymedeنامید. زمانی که ماریوس کشف خود را اعلام کرد، به شدت توسط پیروان گالیله تمسخر شد. این چهار قمر اکنون به نام اقمار گالیله ای شناخته می شوند هرچند که اسامی آنها بر اساس نامگذاری ماریوس رسمیت یافته.
سال 1375(شمسی)- 1986(میلادی) : یکی از دانشمندان ماموریت ویجر به نام Stephen Synnott توانست،Desdemona و Belinda ،اقمار اورانوس را بر اساس عکسهای ارسالی ویجر 2 کشف کند.
سال 1375(شمسی)- 1986(میلادی) : تیم علمی ویجر ،Cressida دیگر قمر اورانوس را بر اساس عکسهای ارسالی ویجر 2 کشف کرد.

هیچ نظری موجود نیست: