شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۸

طالع بینی

براساس سوال یکی از دانشجویانم که از تفاوت حضور خورشید در برج دلو و حضور خورشید در صورت فلکی دلو پرسیده بود و اینکه در چند هزار سال گذشته تغییراتی که تقدیم اعتدالین در احوالات آسمان ایجاد کرده چطور در طالع بینی تاثیر می‌گذارد، چشمم به یادداشتی از سالهای دور درباره طالع‌بینی افتاد.

کتاب فرهنگ اسلام در اروپا در فصل نهایی خود به خوبی به موضوع طالع‌بینی و رمالی پرداخته. گذشته از اینکه خواندن کتاب و به ویژه فصل پایانی را به همه توصیه می‌کنم، بخشی را که از قول کپلر بیان کرده اینجا منتشر می‌کنم تا شاید در این امواج سهمگین جذب ملت به طالع‌بینی، این نوشته در گوشه‌ای به چشم بیاید.

کپلر با آه و ناله می‌گوید : " طالع بینی دختریست هرزه، ولی خدایا، مادر بسیار معقول او که علم نجوم باشد به کجا می‌توانست راه یابد اگر این دختر هرزه را نمی‌داشت؟ ولی کار جهان هنوز هرزه تر است، چنان هرزه و دلقک است که مادر با ایمان، این پیر با‌تفاهم و متین را باید برای اینکه همچنان عقل او را حفظ کنیم بوسیله همین دلقکیهای فرزندش سرگرم کرد و با چرندیات و دروغ‌پردازی‌هایش او را گول زد. چون حقوق دانشمندان نجوم علمی این اندازه کم است که مادر حتما می‌بایست گرسنگی بکشد اگر فرزندش چیزی به خانه نمی‌آورد."

 


هیچ نظری موجود نیست: