چهارشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۲

هم‌خط‌کردن تلسکوپهای بازتابی بدون ابزار

یکی از ضروری ترین مهارتهای هر منجم آماتور به ویژه دارندگان تلسکوپهای بازتابی، تسلط به مقوله هم خط سازیست. مفیدترین مقاله در این باره را سال گذشته در سایت موسسه آسمان شب دیدم که می توانید از اینجا آنرا بردارید. چند روز پیش در شماره جدید مجله اسکای اند تلسکوپ مقاله ای از همان نویسنده دیدم که بسیار مفید آموزنده بود. این مقاله جدید را می توان در امتداد مقاله سال قبل دانست و کمک بسیاری به هم خط سازی سریع و سرپایی در شب رصدی می کند. ترجمه مقاله را از اینجا بردارید.

هیچ نظری موجود نیست: