دوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۷

روشهاي تعيين حد قدري بصري

مقدمه و پيش زمينه
تعريف حد قدري بصري، تاريكترين قدري است كه بوسيله چشم غير مسلح در سمت الراس قابل مشاهده است. اين پارامتر تحت تاثير شفافيت يا تميزي اتمسفر است. مقدار آلودگي نوريي كه بر ديد رصدگر موثراست نيز بر روي آن تاثير دارد. حد قدري بصري اغلب به عنوان شاخصي براي تعيين شفافيت اتمسفر و كيفيت عمومي محل رصد به كار مي رود. به عنوان مثال رصدگران شهاب هميشه حدقدري آسمان را در طول رصد ثبت مي كنند تا مقايسه رصدهاي رصدگران گوناگون از محلهاي رصدي متفاوت آسانتر شود.

ادامه متن را از اینجا دانلود كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: