شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۷

دهكده آسماني آريزونا

بعد از دو ماه غيبت صغري، برگشتم. شايد به شكلي متفاوت. يعني سعي مي كنم به شكلي متفاوت. با معرفي دهكده آسماني آريزونا شروع مي كنم."دهكده آسماني آريزونا" (Arizona Sky Village)در دامنه كوههاي "چريكاهوا" (Chiricahua)، در ورودي تنگه "غار كريك" (Creek Cave Canyon) در منطقه زيباي "پورتال" (Poral)، از ايالت آريزونا قرار دارد. در اينجا يكي از انجمنهاي بي مانند در ايالات متحده را خواهيد يافت.
با اختصاص اين انجمن به قدرداني و حفاظت از طبيعت اطراف آن، دهكده آسماني آريزونا به افراد مقيمش امكان كشف شگفتي هاي طبيعي همراه با راحتي زندگي در خانه را عرضه مي كند. فرار به جايي كه نور شهرها، ترافيك و سروصداي مزاحم وجود ندارد. رفتن و تجربه كردن آرامش بيايان همراه با چشم انداز نفس گير تنگه و زيبايي بي انتهاي غرب قديم.
محل "دهكده آسماني آريزونا" در زير يكي از تاريكترين آسمانهاي آمريكاي شمالي قرار دارد. ستاره شناسان طلوع كهكشان را چنان مي بينند كه به نظر طوفاني در آنسوي آسمان به پا شده و كيهان را در اين آسمان تاريك بكر دوباره كشف مي كنند.
قرار گرفتن در دهانه تنگه "غار كريك" چنان تنوع و فراواني گونه هاي مختلف پرندگان را ايجاد كرده كه آنرا يكي از برجسته ترين مكانهاي پرنده بيني آمريكاي شمالي كرده و حيرت پرنده بينان را برانگيخته. مجاورت آن با جنگل ملي كرونادو (Coronado)، هايكرها، دوچرخه سوارها، علاقمندان تاريخ و طبيعت يكي از گوهرهاي واقعي ملي ايالات متحده را كشف مي كنند.
سياحت جنگل جايي كه ديواره هاي رنگارنگ و با شكوه تنگه جاي خود را به زمين سنگي پوشيده با درختن چنار و سرو و كاج و گردو مي دهد. گوش كنيد، صدايي غير از آواز پرندگان نخواهيد شنيد.
توضيح عكس : نه، اين آلودگي نوري نيست. اين عكس زيباي خانه جك و آليس نيوتن است كه در مقابل نور دايرة البروجي و راه شيري زمستاني قرار گرفته. نور دايرة البروجي حاصل انعكاس و شكست نور خورشيد توسط ذرات معلق در صفحه منظومه شمسي است.
اين طور كه به نظر مي آيد اينجا محل اطراق زمستاني جك و آليس نيوتن است. تابستانها را آنها در ديگر رصدخانه شان( به معناي واقعي رصد خانه، چون هم آنجا خانه شان است و هم رصد مي كنند. هركس هم بخواهد مي تواند به آنها بپيوندد) به سر مي برند.
منابع:
اخطار : هرگونه كپي از اين نوشته و ديگر نوشته هاي اين بلاگ بدون اجازه صاحب وبلاگ ممنوع است.

هیچ نظری موجود نیست: