چهارشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۶

جامعه اینترنتی نجوم ایران

اين وبلاگ جامعه اینترنتی نجوم ایران عجب جاي باحاليه! مخصوصن اين پست! براش كامنت گذاشتم با اين مذمون : بفرما! اين گوي و اين ميدان! با سرعت نور حرکت کن ببينم. اگر دنيا رو به اميد مسلمانها رها کرده بودند که ما هنوز معتقد به مرکزيت زمين در عالم بوديم! لطفن از روي شکمتان نضر صادر نفرماييد. شما علاقه زيادي به علمي تخيلي ها داريد، ولي نبايد باعث شود اصول علمي را ناديده بگيريد. همچنين توجه بفرماييد که جمله عنوان شده از سوي مجري آسمان بحثي درباره آينده سفر با سرعت نور مطرح نکرده و فقط درباره حال صحبت کرده و نيازي به حضور شما دانشمندان مسلمان در اين ميان هنوز وجود ندارد!
اصلن نمي فهمم چطور يك نفر ميتونه همچين اسم گسترده و جامعي رو به وبلاگ شخصيش اتلاق كنه؟

هیچ نظری موجود نیست: