چهارشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۵

خواب زمستاني

فكر نكنيد مُردَم ها! خواب زمستوني رفتم! از اين حرفا گذشته، تلنگِِ ايميلم در رفته، منم حوصله اين لوس بازي هاي بلاگر رو ندارم، يعني همچين يه نَمور گُشادم، رو همين حساب حوصله لوگ اين كردن اينجا رو ندارم. ميگن uranus.ir داره درست ميشه، تا چه پيش آيد!

هیچ نظری موجود نیست: