شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۵

هنوز دچار پسلرزه های ندیدن کسوف هستم و حوصله اینجا نوشتن ندارم. شاید بعد از ماراتن.

هیچ نظری موجود نیست: