یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۴

گوشه ای از تاریخ نجوم و فضانوردی، امروز 14/12/1384

سال 1358(شمسی)، 1979(میلادی) : ویجر 1 در مسیرش به سوی زحل از کنار مشتری گذشت. این سفینه از 206640 کیلومتری ابرهای فراز مشتری گذشت. عکسهای ارسالی جزئیاتی از لکه بزرگ سرخ مشتری، آتشفشانهای فعال یو(قمر مشتری)، ساختار حلقه ای نازکی به دور مشتری و سه قمر جدید Adrastea، Metis و Thebe را آشکار ساخت.
سال 1361(شمسی)، 1982(میلادی) : ونرا 14 شورویها روی زهره نشست و تا 57 دقیقه اطلاعات ارسال کرد.

هیچ نظری موجود نیست: