دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۴

اگر

اگر می دانی در این جهان کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می کند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد، مهم نیست که او مال تو باشد. مهم این است که فقط باشد، زندگی کند، لذت ببرد و نفس بکشد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام برادر علی
از اینکه اوقات گرانبهای حضرتعالی را با این چند خط برقه حقیر به توجه می طلبم پوزش بسیار می خواهم ولی مطالبی چند در خور بیان یافتم که تمنا دارم به حضور آن مقام والا برسانم نخست آنکه رابطه لیلی با منجم باشی کلامی است ثقیل که از توان حضم آن مخیله بنده عاجز است دوم آنکه این سبک کاری ها در شان سایت وزینی چون منجم باشی نمی باشد چرا به جای اینکه جوانان قیور این مرز و بوم را با معانی خالص عشق که همان عشق به ولایت و رهبری است ( که البته پس از سوم تیر سنه هشتاد و چهار ریاست جمهوری هم به جرگه معشوقه ها پیوست)آشنا نمی سازید و در مقابل عشق به ضعیفه ای را اشاعه می دهید که هم دنیا و هم آخرت آنان را به تباهی کشاند
لذا در پایان با دعوت از حضرتعالی برای توبه به در گاه حضرت دوست توجه شما را به این حدیث از آقا امام زمان جلب می نمایم که فرموده : " هر که در این دنیا دست رهبرش را ببوسد در آخرت از بوسیدن روی ریس جمهورش مبری می گردد و فرشتگان با او .... خواهند داشت " والسلام و علیکم
حاج حمید