یکشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 9/5/1384

سال 1348 : مارینر 6 از 3437 کیلومتری سطح مریخ گذشت و 200 عکس به زمین ارسال کرد و اندازه گیری هایی از دما و اتمسفر مریخ انجام داد.

هیچ نظری موجود نیست: