یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۱

از سیرجان برگشتم.
فکر کنم بقیه سربازیم رو باید تو بندر عباس بگذرونم.

هیچ نظری موجود نیست: