چهارشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۰

سلام
امیدوارم سیاره مشتری رو با تمام زیباییش تو آسمون ببینید.
راستی الان تو آسمون میشه ستاره شباهنگ معروف رو هم دید.
همین طور خوشه پروین.
...................
امروز یه چند دور تو میدون ولیعصر چرخید.خیلی چیزاآدم دستش میاد شما هم امتحان کنید.
یاد یه قصه قدیمی افتادم که همه شنیدیمش
قصه ای که برای اولین بار منو به گریه انداخت از یه قصه.
دخترک کبریت فروش
کاشکی کله گنده ها هم میومدن یه چرخی تو میدون ولیعصر میزدن.

هیچ نظری موجود نیست: